Informační schůzka pro občany lokality Svítkov V. proběhla

Ve čtvtek 28.6.2018 v 17 hodin se uskutečnila v prostorách Penzionu Fajn v Pardubicích – Svítkov informační schůzka společnosti CZ STAVEBNÍ  HOLDING, a.s. (dále jen CZSH) a jejích klientů z lokality Svítkov V., jejímž účelem bylo podat všem zúčastněným informace ohledně dopravního řešení a plánů společnosti CZSH související s dokončením celé lokality. Schůzku inicioval starosta Městského obvodu Petr Králíček.

Klientům byly vysvětleny  souvislosti s přípravou a následnou realizací celé stavby od roku 2006 do současnosti. Zároveň byly objasněny informace s ohledem k plánovanému mostu přes Bylanku, výstavbě lávky pro pěší  a další plánované aktivity v lokalitě.

Následně před zúčastněné předstoupil Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, který přednesl pohled odborníka na dopravu. Na závěr informační schůzky byl prostor pro dotazy ze strany klientů.