Kaplička v Popkovicích bude opravena

Omšelá a opomíjená kaple u hlavní silnice v pardubické čtvrti Popkovice se dočká obnovy. Radnice šestého městského obvodu ji po dvouletém martyriu získala od státu.

Na starých pohlednicích bývala na Pražské ulici u prašné cesty na Přelouč dominantou. Dnes se krčí pod mírným náspem hlavního silničního tahu, po kterém denně projede kolem patnácti tisíc aut.

„Dnes je kaple prázdná se čtyřmi oprýskanými stěnami, ale pozůstatky váhy jsou u kapličky dodnes,“ připomíná starosta šestého městského obvodu Petr Králíček, pod jehož vedením se městská část rozhodla s kapličkou něco dělat.

K mírně zchátralé, přitom líbivé stavbě pyšnící se zvonicí, se řadu let nikdo nehlásil. Po dlouhá léta byla zapsána na již dávno zaniklý Městský národní výbor Pardubice, ze zákona poté přešla na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který hodnotu kaple ocenil na milion korun.

Před dvěma lety se radnice šestého městského obvodu rozhodla ke kapli přihlásit a zastavit její další chátrání. „Patří k historii Popkovic. Navíc jsme to nechtěli dopracovat do stavu, v jakém skončila kaple na Svaté Trojici. Aby to tak nedopadlo, vyzvali jsme úřad státu, aby nám kapličku převedl do majetku města. Napravily se tak majetkové nesrovnalosti, kdy kaple stála na pozemku města, ale patřila státu,“ vysvětlil starosta Petr Králíček.

„Městský obvod, kde se kaple nachází, se rozhodl kapli opravit a učinit z ní důstojné poutní místo, a proto ÚZSVM přistoupil k bezúplatnému převodu majetku z důvodu veřejného zájmu i z důvodu hospodárnosti,“ sdělila mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová.

„Pro letošní rok máme na opravu vyčleněno 500 tisíc korun, ovšem stačit to určitě nebude. Byť střecha je v pořádku, je potřeba udělat novou fasádu a opravit vnitřní štukové omítky. Půl milionu je proto jen začátek. Na další opravy zkusíme požádat o dotační tituly, finanční prostředky bychom se pokusili získat i z krajského rozpočtu,“ dodal starosta.

„Zatím jsme se o využití moc nebavili, ale umím si představit, že v interiéru budou vystavené historické fotky, během Vánoc by tam mohl být betlém a vánoční stromeček. Ve zvonici se dochoval také původní zvon s táhlem, který bychom chtěli zprovoznit,“ nastínil budoucnost kaple Petr Králíček.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/