Ministerstvo životního prostředí zrušilo změnu integrovaného povolení pro elektrárnu Chvaletice

Pře o vypouštění rtuti z elektrárny ve Chvaleticích má další pokračování. Tentokrát však není ústředním bodem ovzduší, ale voda.

Ještě předtím, než Ministerstvo životního prostředí definitivně rozhodne o výjimce z budoucích evropských limitů pro emise rtuti a oxidů dusíku do ovzduší, uspěli u státních úředníků aktivisté s námitkou proti zvýšení emisních limitů pro vypouštění odpadních vod. Detašované ministerské pracoviště v Hradci Králové zrušilo povolení Pardubického kraje vypouštět větší množství rtuti a dalších škodlivin z elektrárny do Labe.

Podle Laury Haiselové z právnické organizace Frank Bold, která rozhodnutí kraje napadla, bude muset pardubické hejtmanství o tomto bodu znovu rozhodovat. Do té doby by se podle ní měla elektrárna zdržet vypouštění emisí do Labe. „Tentokrát musí krajský úřad zohlednit připomínky České inspekce životního prostředí, přizvat do řízení spolky a obce a bude se muset řádně zabývat vlivem emisí na lidské zdraví a životní prostředí,“ uvedla Haiselová.

Verdikt hradeckých úředníků přivítal i zástupce Greenpeace Lukáš Hrabálek. „Aktuální rozhodnutí ministerstva nám dává naději, že by se přezkoumání či zrušení mohla dočkat i výjimka pro elektrárnu Chvaletice pro vypouštění rtuti a oxidů dusíku do ovzduší. Dávalo by to smysl, protože i tam krajský úřad pochybil,“ řekl Hrabálek.
Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/boj-o-chvaletickou-rtut-stale-pokracuje-20191011.html

Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/, náhledové foto: Foto: Martin Vonka