Ministerstvo zrušilo výjimku pro elektrárnu ve Chvaleticích

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zrušilo výjimku z limitů pro chvaletickou elektrárnu. Případ vrátilo zpět krajskému úřadu a vyzvalo elektrárnu k odstranění věcných a procesních nedostatků.

Při rozhodování údajně došlo k chybě, jelikož účastníci řízení nedostali možnost se dostatečně k podkladům vyjádřit.

„Problematické byly také nedostatečné ekonomické podklady k opatřením ve vztahu k oxidu dusíku, ze kterých nebylo zcela zřejmé, jaké budou skutečné náklady na přijatá a plánovaná opatření a nebylo možné ověřit jejich správnost,“ vysvětlila mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Podle evropské směrnice lze výjimku udělit pouze v případě, kdy je prokázáno, že náklady na dosažení limitů převyšují přínosy, které by opatření měla pro životní prostředí. To však podle ministerstva nebylo možné ze žádosti vyhodnotit. „Ani ekonomické podklady ke rtuti nebyly dostatečné,“ dodala Roubíčková.

Společnost Sev.en EC tak musí doplnit další dokumenty týkající se vstupních hodnot oxidů dusíku a měření rtuti.
Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/