Poděkování dárcům za finanční příspěvky

Hnutí Pardubice pro lidi děkuje všem svým členům a podporovatelům za zaslané finanční prostředky jak na volby, tak na provoz hnutí. Chtěli bychom Vás požádat, že je potřebné v platebním příkazu uvést i účel platební transakce (dar na volby či na provoz politického hnutí), abychom neporušovali ustanovení zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.