První pokus o rychlé zprovoznění spalovny v Rybitví společnosti AVE CZ nevyšel

Ministerstvo životního prostředí – Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence vrátilo dokumentaci k modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice k přepracování firmě AVE CZ.

Dokumentace podle ministerstva vykazuje formální a věcné nedostatky, na které poukázali připomínkami a výhradami ti, kteří podali vyjádření k uvedené dokumentaci, mezi které patři i náš městský obvod. Mezi zásadní nedostatky patří zejména nedostatečná analýza rizik při možné havárii a nedostatečné zdůvodnění vlivu provozu na životní prostředí, zejména hluk, znečištění vod, ale také nedostatečné zdůvodnění provozu na veřejné zdraví obyvatel Pardubic a blízkého okolí.