Reakce starosty městského obvodu Pardubice VI na vyjádření primátora Pardubic publikované v Pardubickém deníku 17.8.2018.

V Pardubickém deníku v článku „O výjezd ze zástavby se přou obyvatelé, developer i město“  primátor Matrin Charvát uvedl, že má indicie o tom, že samospráva městského obvodu Pardubice VI podporuje zmanipulování výkonu státní správy ve věci vydání kolaudačního rozhodutí na část lokality Svítkov V ve prospěch firmy CZSH.

„Chtěl bych se proti tomuto tvrzení pana primátora důtrazně ohradit“ uvedl starosta Svítkova Petr Králíček.  „Vedoucí odboru dopravy pan Bakajsa je zcela jistě mužem na svém místě a žádnou manipulaci ze strany samosprávy by jistě nepřipustil“ řekl dále starosta Svítkova.