Stavba lávky přes Labe mezi Svítkovem a Rosicemi zahájena

Poklepáním na základní kámen dnes fakticky začala stavba lávky pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi. Zhotovitel, kterým je firma CH&T Pardubice ve spolupráci s firmou Eurovia zástupcům samosprávy přislíbil, že stavba bude za příznivých podmínek do konce měsíce listopadu 2020 hotová.

Stavba lávky výrazně uleví cyklistům a chodcům při překonání Labe a zároveň bude další stavbou překlenující  tuto řeku v Pardubicích.