Ustavující zasedání Zastupitelstva města Pardubic.

V pondělí 19.11.2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Pardubic.

Primátorem města byl znovu zvolen Martin Charvát (ANO). Náměstky primátora byli zvoleni Jakub Rychtecký (ČSSD) a Helena Dvořáčková (ANO), kteří tuto pozici zastávali již v předchozím období. Nováčky jsou Petr Kvaš a Jan Mazuch (ODS), Kvaš má funkci prvního náměstka zastupujícího primátora. Radními se stali Jiří Rejda (ANO), Vítězslav Štěpánek (ODS), Ludmila Ministrová a Vít Ulrych za Koalici pro Pardubice a za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán a Vladimír Martinec.

Primátor Charvát bude mít na starosti dotační politiku, projektový managment, strategický plán a rozvoj města a veřejné zakázky. První náměstek Kvaš bude mít v gesci územní plánování, urbanismus a architekturu, dopravu a iinformační technologie. Do gesce Dvořáčkové bude spadat investiční výstavba, správa majetku města a životní prostředí, Rychtecký se bude řešit sociální politiku, zdravotnictví, školství a sport a Mazuch  ekonomiku a rozpočet, kulturu, cestovní ruch a správu kapitálových podílů společností.