Zastupitelstvo města Pardubic koupí ruinu kaple Nejsvětější Trojice va Svítkově

Na svém červnovém zasedání rozhodlo zastupitelstvo města Pardubic o zakoupení torza zbylého z kaple Nejsvětější Trojice, které stojí ve Svítkově v lokalitě U Trojice. Kaple je v dezolátním stavu, zbývají pouze polorozbořené  obvodové zdi. Spolek Omnium nabídl, že kapli zrekonstruuje na svoje vlastní náklady.
„Je skvělé, že spolek Omnium dal slib kapli zrekonstruovat, ale musí také počítat s tím že kaple leží na špatně přístupném místě v lokalitě s minimálním zájmem občanů o tuto památku“, uvedl starosta Svítkova Petr Králíček.