Pardubice uspěly. Ministerstvo přikázalo přepracovat dokumentaci spalovny

Ministerstvo životního prostředí vyhodnotilo nedávnou veřejnou debatu k plánu firmy AVE CZ na pálení 20 tisíc tun nebezpečných odpadů ročně ve spalovně u Pardubic. A výsledek šéfy společnosti nepotěšil. Úředníci totiž chtějí, aby dokumentaci k vlivu stavby na životní prostředí znovu přepracovali. Záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v dané lokalitě vyvolal v rámci procesu EIA enormní obavy ze zdravotních důsledků provozu spalovny a negativní reakce obyvatel širokého okolí,“ stojí v dokumentu ministerstva.

To proto považuje za nezbytné, aby především hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví bylo zpracováno velmi precizně, s využitím nejnovějších poznatků vědeckých institucí a aby poskytovalo výstižné, plně transparentní a objektivní informace srozumitelné pro odbornou i laickou veřejnost. Dokumentaci je tak třeba opětovně přepracovat ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k přepracované dokumentaci a uplatněné na veřejném projednání záměru,“ dodali úředníci.

Zdroj: https://www.idnes.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *