Kategorické NE spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví

Firma AVE CZ, která má v plánu modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, v nejbližších dnech připravuje předložení  ministerstvu životního prostředí doplněnou dokumentaci EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). O její schválení usiluje už několik let, aby mohla zařízení znovu zprovoznit. Společnost i nadále tvrdí, že neohrozí životní prostředí ani zdraví obyvatel. Společnost argumentuje, že technologie jsou tak dokonalé, že neohrozí ani zdraví obyvatel, ani životní prostředí.

Počet odpůrců spalovny ale stále roste. Stojí proti ní představitelé kraje, měst, okolních obcí i ochránci životního prostředí. Lídr Pardubice pro lidi Petr Králíček uvedl,  že bude všemi prostředky bojovat proti znovuzprovoznění spalovny v Rybitví. „Zdraví občanů Pardubic   je jednoznačná priorita“ uvedl Králíček.